16

GUPČEVIM KRAJEM – 326

Ruta “Gupčevim krajem” započinje u centru Stubičkih Toplica kod romaničke crkve Sv. Katarine nasuprot lječilišnog kompleksa koji skriva prekrasan osmerokutni bazen Maksimilianeum. Nakon starta iz Parka Matije Gupca ruta skreće s državne ceste D307 na nerazvrstanu cestu – ulicu Zagorskih brigada i prolazi naseljem Podgaj. U nastavku ruta dolazi na lokalnu cestu LC 22071 te prolazi kroz naselje Pustodol gdje nam se pružaju pogledi na Medvednicu i stubički kraj. Ruta nastavlja nerazvrstanom cestom do naselja Donja Podgora gdje prelazi na županijsku cestu ŽC 2222 te nastavlja nerazvrstanom cestom i lokalnom cestom ŽC 22076 do naselja Gornja Podgora. Ruta nastavno prelazi na nerazvrstanu cestu, a potom na lokalnu cestu LC 22072 te nastavlja nerazvrstanom cestom do naselja Milekovo Selo, gdje dijelom prelazi na lokalnu cestu LC 22073. Ruta nastavlja nerazvrstanom cestom kroz naselja Hižakovec i Brezje. Nastavno ruta lokalnom cestom LC 22101 do Gupčeve lipe i župne crkve Sv. Jurja u Gornjoj Stubici. Ruta nastavlja kroz centar Gornje Stubice županijskom cestom ŽC 2224 te nastavno nerazvrstanom Lovačkom cestom stižemo do dvorca Oršić i spomenika Matiji Gupcu u naselju Samci. U nastavku ruta prolazi nerazvrstanom cestom kroz naselja Orehovu Goricu, Pasansku Goricu, te se niz blagi spust Banšćica spuštamo do raskrižja s državnom cestom DC 307, kojom nastavljamo do raskrižja Samci gdje skrećemo na županijsku cestu ŽC 2223 za naselje Modrovec. Ruta nastavlja nerazvrstanom cestom kroz naselja Modrovec, Matenci, Hruševec i Vukšinec gdje ruta presjeca županijsku cestu ŽC 2200. Prekrasni vidici koji slijede velika su nagrada svima koji prođu tim dijelom s neponovljivom zagorskom arhitekturom. Nastavno ruta prolazi nerazvrstanom cestom kroz naselje Andraševec, te se spaja na županisku cestu ŽC 2197 kojom nastavlja do centra Oroslavja. Dolaskom u centar Oroslavja, ruta skreće u park obitelji Prpić te nastavlja dalje nerazvrstanom cestom – ulicom kralja Tomislava, prolazi pokraj “Parka Znanosti” te dolazi do raskrižja s državnom cestom DC 307, koju prelazi i ulazi na nerazvrstanu cestu u naselje Mokrice te nastavno nerazvrstanom cestom dolazi do naselja Krušljevo Selo. Od kapele Sv. Petra u Krušljevom Selu ruta nastavlja županijskom cestom ŽC 2217, te se spuštamo na makadamski dio rute prema konjičkom klubu “Centar Ritam s konjem”. Nastavno ruta nastavlja nerazvrstanom cestom do naselja Strmec Stubički, gdje na raskrižju skreće lijevo na županijsku cestu ŽC 2219 kojom nastavlja prema centru Stubičkih Toplica gdje ruta završava.

Biciklistička ruta je obrađena kroz 93 točke – raskrižja gdje je planirano postavljanje putokaznih ploča za vođenje biciklista.

Tehnički opis

Označenost: Županijska
Tip rute: Kružna
Težina rute: Srednje zahtjevna staza
Duljina rute (prosjek): 20 – 40 km
Duljina rute (točna): 39.60 km
Visinski uspon: 500-1000 m
Uspon: 915 m
Podloga rute: Mješovito
Vrsta bicikle: MTB / Gravel